Funktionärer

Bli en viktig funktionär för våra elitlag på Umeås nya idrottsarena!

För- och efternamn

Telefonnummer

Mail

Vilken roll är du intresserad av?

Det går bra att klicka i flera val.

Entrévärd
Publikvärd
Sekretariatpersonal
Fikapersonal
Matchvärd
Planvärd
Mediavärd
Säkerhetsteam
Teknikteam
Annat

Om du valt annat, vilken roll är du intresserad av?

Några ord om dig själv:

Jag godkänner de allmänna villkoren.

Skicka