Säsongskort

Fyll i formuläret nedan för att anmäla ditt intresse för säsongskort till Malmö Redhawks hemmamatcher!

Namn

För- och efternamn

Telefon dagtid

Adress (inkl postnummer och ort)

Antal säsongskort

Önskad plats

Sittplats långsida
Sittplats hörn
Sittplats kortsida
Ståplats
Rullstol
Familj

Vid Familj, ange antal kort för vuxen respektive barn

Hur många vuxenkort samt hur många barnkort önskar du köpa.

Kategori

Vuxen
Ungdom upp till 20 år
Senior över 65 år

Befintlig/ny säsongskortsinnehavare

Vänligen uppge om du haft säsongskort under säsongen eller om du är ny som säsongskortskund

Befintlig säsongskortsinnehavare
Ny säsongskortsinnehavare

Kundnummer

Om du haft säsongskort under säsongen, vänligen uppge ditt kundnummer (finns på baksidan av ditt säsongskort)

Jag godkänner de allmänna villkoren.

Skicka