Publicering av nyhet

Vill du få en nyhet publicerad på den officiella hemsidan eller i någon av våra kanaler? Fyll i formuläret nedan och skicka in det.

Vilket lag gäller nyheten?

Vilken rubrik ska nyheten ha?

Vilken text ska publiceras?

Texten ska vara grammatiskt korrekt och följa svenskt språkbruk. Texten kan komma att returneras om den ej uppfyller kraven.

Vart vill du att nyheten/infomationen publiceras?

Du kan välja flera alternativ

Instagram
Facebook
Hemsidan
Twitter

Jag godkänner de allmänna villkoren.

Skicka