Stöd AIK Innebandy via autogiro!

Nu kan du stödja AIK via autogiro månadsvis. En gång per månad gör vi en dragning på det belopp som passar dig och pengarna går oavkortat till AIK IBF!

Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan.

Fullständigt för- och efternamn

Ange ditt clearing- och kontonummer

Personnummer

Skall vara i formatet XXXXXX-XXXX

Vilket belopp vill du att vi drar? (SEK)

Dragningen sker den 1:a varje månad

Godkänner du att AIK IBF använder din mailadress i marknadsföringssyfte?

Ja
Nej

Undertecknad (”betalaren”), medger att betalning får göras genom uttag från angivet konto eller av betalaren senare angivet konto, på begäran av angiven betalningsmottagare för betalning till denne på viss dag (”förfallodagen”) via Autogiro. Betalaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats i detta medgivande behandlas av betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren, betalningsmottagarens betaltjänstleverantör och Bankgirocentralen BGC AB för administration av tjänsten. Personuppgiftsansvariga för denna personuppgiftsbehandling är betalarens betaltjänstleverantör, betalningsmottagaren samt betalningsmottagarens betaltjänstleverantör. Betalaren kan när som helst begära att få tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta betalarens betaltjänstleverantör. Ytterligare information om behandling av personuppgifter i samband med betalningar kan finnas i villkoren för kontot och i avtalet med betalningsmottagaren. Betalaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att tjänsten i sin helhet avslutas.

Jag godkänner villkoren ovan och de allmänna villkoren.

Skicka